Onko unilääkkeistä apua?

Pietari Nurmi
Dec 11 · 5 min read

Kun unettomuus alkaa todella painaa, moni etsii ratkaisua pilleripurkista. Uni- ja nukahtamislääkkeitä on erilaisia. Suurimpaan osaan vaaditaan lääkärin resepti, mutta joitain valmisteita voi ostaa myös käsikauppatavarana. Unilääkkeillä on kyseenalainen maine, eikä aivan syyttä. Silti niitä käytetään laajalti sekä kroonisten että tilapäisten uniongelmien hoidossa. Tässä lyhyt katsaus siihen, miten unilääkkeet toimivat, milloin niiden käytöstä on hyötyä ja milloin haittaa sekä mitä vaihtoehtoja lääkkeille löytyy.

Perinteiset unilääkkeet

Eri unilääkkeiden vaikutusmekanismit poikkeavat toisistaan hieman, mutta käytännössä kaikkien perinteisten lääkkeiden teho perustuu niiden sedatiivisiin ominaisuuksiin. Vaikeaan unettomuuteen lääkäri voi määrätä esimerkiksi bentsodiatsepiineja tai Z-lääkkeitä. Tällaiset nukahtamislääkkeet ovat kyllä tehokkaita, mutta niiden käyttöön liittyy monia ongelmia. 

Ensinnäkin lääkkeen avustama uni ei ole vastaavalla tavalla palauttavaa kuin luonnollinen uni. Monet lääkeaineet vaikuttavat unisyklin rakenteeseen ja univaiheisiin heikentäen unen laatua merkittävästi. Siksi lääkeunesta ei ole luonnollisen unen korvaajaksi pitkällä aikavälillä. 

Unettomalle ihmiselle huonokin uni voi silti tuntua paremmalta vaihtoehdolta kuin täydellinen nukkumattomuus. Toisen merkittävän ongelman muodostavat kuitenkin unilääkkeiden lukuisat haittavaikutukset. Eri aineilla voi olla erilaisia sivuvaikutuksia huimauksesta aistiharhoihin. Monesti toimintakykyä haittaavaa väsymystä ja sekavuutta ilmenee vielä seuraavanakin päivänä, minkä takia lääkkeitä ei kannata napsia turhan takia. Lisäksi monien perinteisten unilääkkeiden on havaittu olevan yhteydessä erilaisiin muistiongelmiin.

Jos unilääkkeitä käyttää toistuvasti, niihin kehittyy nopeasti toleranssi. Tällöin sama lääkeannos ei enää tuota vastaavaa vaikutusta kuin aiemmin. Unilääkkeiden pitempiaikaiseen käyttöön liittyy vahvasti myös lääkeriippuvuuden riski.

Melatoniini ja aikabiologiset unilääkkeet

Melatoniinin käyttö uniongelmien apuna on yleistynyt, ei vähiten siksi, että sitä saa pieninä annoksina myös ilman reseptiä. Melatoniini eli pimeähormoni on kehon itsensäkin tuottama aine, jota erittyy iltaisin. Sen erittymiseen vaikuttaa erityisesti valon määrä ympäristössä. Melatoniinisykli on myös vahvasti yhteydessä biologiseen vuorokausirytmiin ja toimii sisäisen kellon tahdistajana.

Melatoniinivalmisteiden vaikutus perustuukin nimenomaan uni–valve-rytmin tahdistamiselle. Jos vuorokausirytmi on siirtynyt siten, ettei nukahtaminen illalla onnistu, voi rytmiä yrittää korjata oikein ajoitetulla melatoniiniannoksella. Esimerkiksi jet lagista kärsivälle matkaajalle siitä voi olla todellista hyötyä.

Melatoniinilla ei ole vastaavan luokan haittavaikutuksia kuin kovemmilla unilääkkeillä, mutta sen nukahtamista helpottava vaikutus ei myöskään ole yhtä suuri. Senkään käyttöä ei kannata ottaa tavaksi, sillä vaikka melatoniinin ei muodostukaan helposti kemiallista riippuvuutta, siihen voi jäädä koukkuun psykologisesti. Jos unipillerin ottaa ikään kuin varmuuden vuoksi joka ilta, siitä voi muodostua turha tapa, josta on hankala päästä eroon. Pilleri saa helposti samankaltaisen roolin kuin lapsuuden tuttu ja turvallinen unipeitto, jota ilman nukahtaminen tuntuukin äkkiä ylitsepääsemättömältä haasteelta.

Tutkimuksissa on havaittu, että melatoniinitableteilla on usein vahva lumevaikutus, joka voi olla paljon suurempi kuin valmisteen todellinen vaikutus. Lumevaikutuksesta huolimatta melatoniini nopeuttaa nukahtamista loppujen lopuksi varsin marginaalisesti. 

Lääkkeettömät menetelmät

Unettomuus on lähes poikkeuksetta oire, jonka taustalla on jokin perustavanlaatuisempi syy. Unilääkkeet on suunniteltu helpottamaan unettomuuden oireita, mutta ne eivät useinkaan poista varsinaista ongelmaa. Lääkkeettömät hoitomenetelmät ovat aina lääkkeitä parempi vaihtoehto, sillä niissä pyritään vaikuttamaan ongelmien juurisyihin. Tällöin myös tulokset ovat pitkäkestoisempia. Lääkkeettömillä menetelmillä vältetään myös turhat sivuvaikutukset ja unilääkkeiden käyttöön liittyvät terveysriskit.

Vakavaa unettomuutta hoidetaan esimerkiksi kognitiivis-behavioraalisella uniterapialla. Lievempiin uniongelmiin ratkaisun avaimet voivat löytyä yksinkertaisistakin elämäntapamuutoksista. Hyvän unihygienian noudattaminen ja sopivien unirutiinien löytäminen luovat vakaan pohjan terveelle unelle. Pitkällä tähtäimellä lääkkeettömät menetelmät ovat unilääkkeitä huomattavasti tehokkaampi ratkaisu.

Milloin unilääkkeistä voi olla hyötyä?

Vaikka lääkkeettömät menetelmät ovat usein paras ratkaisu, unilääkkeilläkin voi joskus olla paikkansa. Jos unettomuuden syy on tilapäinen (esimerkiksi jet lag tai jännittävä työhaastattelu seuraavana päivänä), unilääke voi tarjota nopean helpotuksen.

Jos aiot käyttää jotain unilääkettä tai nukahtamista helpottavaa valmistetta, kannattaa aina ensin konsultoida lääkäriä, vaikka reseptiä ei vaadittaisikaan. Käytä valmistetta vain tilanteissa, joissa unettomuuden tai nukahtamisvaikeuksien syy on tilapäinen ja selkeästi pääteltävissä. Rajaa käyttökohde selkeästi, tee itsellesi tarkka suunnitelma ja päätä jo etukäteen milloin aiot lopettaa käytön. Lääkkeen käyttöä ei kannata aloittaa määrittelemättömän pitkäksi ajaksi, jottei se muodostu tavaksi. Jos uniongelmat ovat jatkuneet jo pitkään, etkä tiedä täysin mistä ne johtuvat, lääkkeettömistä hoitovaihtoehdoista on todennäköisesti enemmän apua.

Lisää luettavaa

Terveyskirjasto – Unettomuuden hoidossa käytetyt lääkkeet

National Seep Foundation – Safe Use of Sleep Aids

Oppitunnin laatinut

Aiheet