Uni-inertia eli unenpöppöröisyys

Pietari Nurmi
Jul 15 · 2 min read

Heräätkö joskus tokkuraisena, vailla ajan ja paikan tajua? Ajatukset ovat sumeita, liikkeet kankeita ja olo on kuin puulla päähän lyöty. Ilmiötä kutsutaan uni-inertiaksi, tai kansanomaisemmin ihan vain unenpöppöröisyydeksi. Heti heräämisen jälkeen ihmisen kognitiiviset ja motoriset kyvyt ovat hetkellisesti heikentyneet. Uni-inertian aikana aistit ovat heikentyneet ja tarkkaavaisuuden keskittäminen on haastavaa.

Uni-inertia on normaalia ja sitä ilmenee jossain määrin aina heräämisen yhteydessä. Se on voimakkaimmillaan heti heräämisen jälkeen ja oireet hälvenevät yleensä 15–60 minuutin aikana. Uni-inertian voimakkuudessa ja kestossa on kuitenkin huomattavia eroja ja joskus tokkurainen olo voi kestää jopa tunteja. Uni-inertian oireita voimistaa erityisesti kaksi tekijää: 

  1. Liian vähäinen unen määrä (tai kuittaamaton univelka)

  2. Herääminen väärässä kohtaa unisykliä (kesken syvän unen vaiheiden)

Jos tokkuraisuus on päivittäistä ja oireet jatkuvat pitkälle aamupäivään, voi olla syytä huolestua. Seuraavilla oppitunneilla pureudutaan tarkemmin niihin juurisyihin, jotka tekevät heräämisestä hankalaa.

Lisää luettavaa

Hilditch, C. J., Dorrian, J., & Banks, S. (2016). Time to wake up: Reactive countermeasures to sleep inertia. Industrial Health, 54(6), 528–541.

Tassi, P., & Muzet, A. (2000). Sleep inertia. Sleep Medicine Reviews, 4(4), 341–353.

Oppitunnin laatinut

Aiheet